De paragrafen

Paragraaf 8 Duurzaamheid

Paragraaf 8 Duurzaamheid

Inleiding

Een energieneutrale gemeente in 2050, dat is de ambitie voor gemeente Lingewaard. Verduurzamen is hard nodig, ook in onze gemeente. Het klimaat verandert, doordat er teveel broeikasgassen in de lucht zijn, mede door menselijk handelen. Hierdoor warmt de aarde op en dit heeft directe gevolgen voor mens, dier en landschap. We vinden het erg belangrijk om onze gemeente te verduurzamen, voor onszelf en volgende generaties. Om Lingewaard beter voor te bereiden op de verandering van het klimaat, namen we als gemeente al veel verduurzamingsmaatregelen. In de toekomst doen we nog veel meer. Dit doen we als gemeentelijke organisatie, maar iedereen in de gemeente draagt zijn of haar steentje bij: 'iedereen doet wat'. De één legt het dak vol zonnepanelen, de ander zaait zijn akker in met een bloemrijk mengsel, weer een ander sluit een abonnement af voor een elektrische deelauto of neemt een warmtepomp in gebruik.
We werken steeds meer integraal. Duurzaamheid is geen zelfstandig of apart onderwerp. Het is een onderdeel van bijvoorbeeld verkeer, bouwen en wonen, economische ontwikkeling etc. Deze paragraaf geeft een overzicht van alle verschillende inspanningen voor verduurzaming. En laat zien in welk begrotingsprogramma die zijn verwerkt.

Deze pagina is gebouwd op 10/07/2022 16:58:49 met de export van 10/05/2022 12:28:26