Financiële overzichten

Autorisatie investeringsbudgetten

Autorisatie investeringsbudgetten

De raad autoriseert met het vaststellen van de begroting de nieuwe investeringen voor het begrotingsjaar 2023. Bij de begrotingsbehandeling kan de raad aangeven van welke nieuwe investeringen hij op een later tijdstip een apart voorstel voor autorisatie van het investeringsbudget wil ontvangen. De kapitaallasten van onderstaande investeringen zijn in de meerjarenbegroting 2022-2025 opgenomen.

Programma 2

GMP 2022 (inclusief werkbudget infrastructuur)

           347.000

GMP 2022 - fietsvoorzieningen De Plak

       2.814.000

GMP 2023  (inclusief werkbudget infrastructuur)

           910.000

Maatregelenprogramma GMP+

       12.226.000

Hoogwatervrij maken Looveerweg

1.185.000

Fietsvoorzieningen snelfietsroute (SFR15)

           355.000

Hofsteestraat Haalderen

             25.000

Klappenburgstraat e.o. Bemmel

           245.000

Programma 4

Uitvoering integraal huisvestingsplan onderwijs

    25.871.000

Programma 5

Vervanging groen en bomen 2023

           123.000

Fietspad Zomerdijk

             88.000

Programma 7

Investeringen vervangingen Riolering 2023

       2.047.000

Maatregelen / Projecten Riolering 2023

          1.775.000

Vervanging GFT-verzamelcontainers

           252.000

Programma 8

Reservering Aloysiuslocatie infrastructuur

           106.000

Reservering Aloysiuslocatie Multifunctionele zaal

       1.398.000

Programma 9 

Informatiseringsplan 2023-2026 – investeringen 2023

             185.000

Automatiseringsplan 2023-2026 – investeringen 2023

       129.000

Automatiseringsplan 2023-2026 Overbetuwe – investeringen 2023

      242.000

Totaal informatisering en automatisering

      556.000

Diverse programma’s

Vervangingsinvesteringen 2023 Bedrijfsvoering

          190.200

 

Deze pagina is gebouwd op 10/07/2022 16:58:49 met de export van 10/05/2022 12:28:26