Financiële overzichten

Overhead

Overhead

 

OVERHEAD

2023

x € 1.000

Salarissen

25.846

Algemene en advieskosten

114

Overige personeelslasten

101

Opleidingen

437

Directe uren naar producten

-15.605

Totaal personeelslasten

10.892

Huisvesting

1.660

Informatievoorziening & automatisering

2.761

Facilitaire dienstverlening

398

Documentaire informatievoorziening

191

Organisatieontwikkeling

153

Versterking dienstverlening

181

Personeelsbeleid & -beheer

478

Totaal indirecte lasten

5.822

Begroting & verantwoording

91

Communicatie

50

Juridische kwaliteitszorg*

348

Representatie

134

Totaal overhead werkzaamheden

624

Totaal overhead

17.338

* inclusief € 79.900 reservering voor Wet Open Overheid (Woo)

Deze pagina is gebouwd op 10/07/2022 16:58:49 met de export van 10/05/2022 12:28:26