Bijlagen

Kerngegevens

Kerngegevens

In deze tabel staan de  cijfers per 1 januari van het betreffende jaar. In de kolommen 2020 en 2021 staan de werkelijke cijfers. In de kolommen 2022 tot en met 2026 zijn de begrote cijfers opgenomen.

SOCIALE STRUCTUUR

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Aantal inwoners per 1 januari

46.601

46.836

46.880

47.125

47.425

47.725

48.025

Aantal inwoners naar leeftijd

Inwoners < 20 jaar

10.589

10.448

10.301

10.197

10.104

10.007

9.910

Inwoners > 64 jaar

10.137

10.462

10.800

11.186

11.590

11.997

12.409

Aantal personen met uitkering

PW-IOAW-IOAZ

490

549

467

468

471

488

498

Loonkosten subsidie

33

70

50

50

50

52

53

Leerlingen per 1 oktober 

- basisonderwijs

3.952

3.878

3.801

3.744

3.661

3.622

3.586

- speciaal basisonderwijs

247

244

212

235

230

227

225

- voortgezet onderwijs

2.343

2.249

2.235

2.166

2.141

2.126

2.079

- speciaal voortgezet onderwijs

83

82

75

86

90

93

95

FYSIEKE STRUCTUUR

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Oppervlakte gemeente in ha.

6.914

6.914

6.914

6.914

6.914

6.914

6.914

Waarvan 

- binnenwater

725

725

728

728

728

728

728

- historische stads- en dorpskern

5

5

5

5

5

5

5

Openbaar groen in ha *

259

318

320

321

321

322

322

(excl. water en bermen)

Lengte van riolering in km

440

445

444

447

448

449

450

Lengte van wegen in km

345

345

345

348

348

348

348

Woonruimten per 1 januari

19.906

20.049

20.099

20.254

20.444

20.634

20.824

Gem. aantal inwoners per woning

2,34

2,34

2,33

2,33

2,32

2,31

2,31

* De verhoging van het aantal ha openbaar groen in 2021 wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de overdracht van 57,5 ha van Park Lingezegen. 

 

Deze pagina is gebouwd op 10/07/2022 16:58:49 met de export van 10/05/2022 12:28:26